Behandling

Olika behandlingarVilken typ av diabetes man har avgör vilken behandling som är aktuell, men den går alltid ut på att försöka få ner blodsockret till en normal nivå. En person med typ 1 behandlas alltid med insulininjektioner medan behandlingen för en person med typ 2 ser lite olika ut beroende på hur högt blodsockret är och vilka mediciner kroppen tål och svarar på bäst.

Har man typ 2 sker behandlingen oftast tillsammans med läkaren på en vårdcentral, medan den som har typ 1 också har kontakt med specialistläkare på sjukhuset.

För att behandlingen ska fungera optimalt vilar ett stort ansvar på diabetespatienten själv som måste ta medicinerna samt följa de kost och råd om livsstil som ges. En person med typ 1 behöver också själv hålla koll på sitt blodsocker genom att mäta blodscokervärdet då och då.

Insulintillskott

Det går inte att ta insulin i tablettform, utan ämnet måste injiceras direkt i kroppen. Förr gjordes det med traditionella sprutor, idag använder man istället något som kallas för insulinpennor eller insulinpumpar.

Alla som är drabbade av diabetes typ 1 måste som sagt behandlas med den här metoden, men även personer med allvarlig typ 2 diabetes kan behöva ta insulintillskott.

Det finns olika sorters insulin med olika lång effekt. Behovet avgör vilket eller vilka insulinsorter man använder i sin behandling. Behovet kan också förändras över tid. Därför finns det inte riktigt någon standarddos för diabetespatienter, utan behandlingen är väl anpassad utifrån varje individ.

Förändra livsstilen

Behandlingen av diabetes sker inte bara genom mediciner, även en del livsstilsförändringar kan påverka kroppen i rätt riktning. Detta gäller personer med både typ 1 och typ 2 varianten av sjukdomen. Framför allt är det förändringar som rör kost, motion och vikt som är till stor nytta för personer med diabetes.

Dock är livsstilsförändringar framförallt viktiga för den som lider av typ 2 diabetes eftersom många med denna typ av diabetes också ofta lider av högt blodtryck.

Mediciner för att reglera blodsockret

Personer med typ 2 har en fungerande insulinproduktion och behandlingen brukar därför handla om att med hjälp av tabletter se till att kroppen kan tillgodogöra sig det insulin som finns. Ibland kan det också handla om att ta tabletter som ökar insulinproduktionen eller ser till att kroppen inte lika snabbt och effektivt tar upp sockret från tarmarna för att hålla blodsockret på en hälsosam nivå.

Det finns alltså flera olika slags tablettbehandlingar att välja mellan för den som har diabetes typ 2.

Följa upp och motverka följdsjukdomar

En del i behandlingen är också att gå på rutinkontroller där man undersöker de organ och kroppsdelar, ex ögon och fötter, som har störst risk att drabbas av följdsjukdomar på grund av diabetesen.

På så sätt kan man förhindra allvarliga komplikationer eller fördröja ett sjukdomsförlopp som startat.