Vård och rättigheter

Guide till dina rättigheter i vårdenSom patient i Sverige har man faktiskt en hel del rättigheter även om det kanske inte alltid känns så när doktorn alltid är fullbokad, remissen bortkommen och telefontiderna är slut. Förhoppningsvis ska dock allt fungera smidigt och bra så att du som patient inte ens behöver fundera över vilka rättigheter du har. Men om allt inte går som det ska eller om du är missnöjd med vården kommer här lite information om vad du som patient har rätt att kräva.

Sjukvårdsrådgivning

Du har alltid rätt att ringa till sjukvårdsrådgivningen för att få hjälp med frågor och råd som rör vården, symptom och sjukdomar. De har alltid öppet dygnet runt.

Numret dit är: 1177
Ring från texttelefon: 0771- 11 77 99

Välj vårdcentral

I Sverige finns något som kallas för ”vårdval” och innebär att alla har rätt att själva bestämma vilken vårdcentral de vill tillhöra. Valet gäller både offentliga och privata alternativ som ligger inom det landsting man tillhör och som har ett avtal med landstinget.

Ring till den vårdcentral du vill gå till och fråga hur du gör för att bli listad hos dem. Ibland kan man behöva stå i kö innan man får en plats hos den vårdcentral man vill ha.

Vårdgaranti

Detta har man rätt till enligt den vårdgaranti som gäller:

Kontakt med vården: Man har rätt att få kontakt med primärvården samma dag man ringer.
Läkarbesök: Rätt till läkarbesök i primärvården inom 7 dagar om man bedöms ha behov av att träffa en läkare.
Specialistvård: Det får ta högst 90 dagar från det att man får en remiss till dess att man får komma till en specialistläkare.
Behandling: När man bestämt vilken behandling som ska sättas in så ska behandlingen genomföras inom 90 dagar från beslutet.

Vårdgarantin gäller inte under vissa omständigheter, mer om det hittar du på sjukvårdsrådgivningens webbplats.

Rätt till vård hos annan vårdgivare eller landsting

Om ditt vårdbehov inte kan tillgodoses inom ramen för vårdgarantin har du rätt att få vård någon annanstans, även utanför landstinget.

Tänk också på att du i detta fall har rätt till ersättning för transportkostnader till och från vårdgivare som ligger i ett annat landsting.

Om inte sjukvården i ditt landsting kan ge dig en viss behandling har du rätt att söka den utanför landstinget. En remiss krävs dock i sådana fall. Det går också bra att söka vård i vilket landsting du vill, men då kommer inte kostnader för resor att ersättas.

Rätt till tolk

Den som är orolig för att språket kan bli ett problem under läkarbesöket har rätt att be om en tolk. Detta görs i samband med att man bokar besökstiden.

Provsvar

Om du behöver ta prover har du rätt att få veta när provsvaren förväntas vara klara och hur du ska få besked om resultatet av proverna.

Särskilt tandvårdsbidrag

Den som har svårt att hålla blodsockret i schack trots medicinering, det vill säga diabetes som är svårinställd, kan ha rätt att få ett särskilt tandvårdsbidrag. För att få detta behöver du ett intyg från läkaren som du sen visar för tandläkaren som bestämmer om du har rätt till det extra bidraget.

Rätt att läsa din journal

Vill du ta del av det som står i din journal har du rätt att läsa den. Vill du ha en kopia får du oftast betala avgiften för kopieringen.

Det finns också möjlighet att påpeka om det är något du tycker är felaktigt i journalen. Då ska det skrivas in som en anteckning.

Om du är missnöjd med vården

Om du är missnöjd med vården eller bemötandet kan du vända dig till patientnämnden/förtroendenämnden om du inte först lyckas reda ut saken med vårdgivaren.

Har vården orsakat dig skada kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) så att de kan utreda vad som hänt och hur man kan förhindra liknande fel i framtiden.

Guide som underlättar vårdkontakten

Socialstyrelsen har sammanställt en guide där du hittar bra information om vad du har rätt att förvänta dig av vården och vad du själv kan göra för att underlätta så att du får en säker vård.
Guiden heter ”Min guide till säker vård” och finns att läsa på flera olika språk samt går att ladda ner från Internet.