Råd för att förebygga sjukdomen

Om hur du förebygger diabetesI dagsläget har man bara kunskap om hur man kan förebygga diabetes typ 2. Typ 1 varianten av sjukdomen verkar inte utlösas av några faktorer som vi kan påverka, åtminstone inte vad vi vet om i nuläget. Kanske kommer framtida forskning ge oss sådan kunskap och möjlighet. Faktum är att försök redan gjorts, bland annat i Sverige. Men då har det handlat om att förebygga diabetes typ 1 på medicinsk väg genom vaccin.

Man har sett ett tydligt samband mellan diabetes typ 2 och ärftlighet, men detta är inte heller mycket vi kan påverka. Istället handlar det förebyggande arbetet om att undvika de livsstilsfällor som forskningen pekat ut som riskfaktorer. Här går vi kortfattat igenom dem var för sig.

Riskfaktorer

Övervikt: Enligt forskning är övervikt en av de vanligaste orsakerna till att en person får diabetes typ 2. För att hålla vikten på en sund nivå så gäller de klassiska råden att äta hälsosamt och motionera.

Stress: Stress kan också orsaka övervikt genom att hormonet kortisol produceras. I kroppen fungerar det som ett kortison som gör att fetma lagras i buken. Det kan också störa vår naturliga aptit och få oss att äta mer. Förutom detta gör kortisol i blodet insulinet mindre verksamt.

Rökning: Studier har visat att även rökning gör att insulinkänsligheten minskar, vilket på sikt kan leda till diabetes.

Förebyggande åtgärder

Drick kaffe: Forskning har visat att kaffedrickande kan förebygga diabetes. Exempelvis har studier visat att risken för att utveckla diabetes minskar om man dricker kaffe. Men att dricka allt för mycket kaffe är skadligt.

Motionera: Ett av de verkligt effektiva sätten att hjälpa kroppen att reglera blodsockernivån är genom motion. För när vi motionerar blir kroppen mer mottaglig för insulinet och kan därmed ta upp sockret från blodet lättare.

Ät rätt: Vad man ska äta och inte äta för att förebygga diabetes är frågor som besvaras olika beroende på vem man frågar. En del tror stenhårt på en viss diet och andra på något annat. Dessutom pendlar ibland forskningen tvärt så att ett råd som anses vara rätt i dag, kan visa sig vara fel i morgon. Dessutom saknas studier på många områden.

Det man vet är att för mycket intag av socker ökar risken för att utveckla diabetes. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i en rapport från 2010 skrivit att risken att utveckla diabetes minskar om man äter en kost med lågt fettinnehåll och mer fibrer samtidigt som man motionerar.