Tablettbehandling

Medicin mot diabetes typ 2

Eftersom en person med diabetes typ 2 har egen produktion av insulin behöver man oftast inte tillföra insulin förrän långt in i sjukdomsförloppet. Istället används olika tabletter för att sänka blodsockret. En del ökar kroppens egen insulinproduktion, andra gör att kroppens celler blir mer känsliga för insulin och därmed kan tillgodogöra sig det insulin som kroppen själv skapar.

Fler mediciner som hjälper till att reglera blodsockret finns att tillgå och vilken eller vilka som passar bäst avgör läkaren.

Att mediciner kan ge biverkningar är allmänt känt. Detta gäller också de tabletter som används för att behandla diabetes typ 2. Därför kan en medicin fungera bra för en person men vara helt omöjlig för en annan att använda. Om man märker av biverkningar från sin medicin ska man konsultera sin läkare. Kanske finns det andra tabletter som fungerar bättre för just dig.

En del mediciner fungerar inte heller om man lider av andra sjukdomar eller äter andra läkemedel. Den medicinska termen för detta är kontraindikation Exempelvis bör den som har njurproblem inte ta tabletten Metformin. Därför är det alltid viktigt att berätta för sin läkare om man har andra sjukdomar eller äter andra mediciner som kan påverkas negativt av tabletterna mot diabetes.

Metformin ökar insulinkänsligheten

Den som är överviktig har ofta problem med att kroppens muskler inte längre är lika känsliga för insulin. Därför blir behandlingen normalt sett tabletter som ökar känsligheten för insulin så att musklerna kan tillgodogöra sig sockret i blodet. Metformin som nämnts tidigare är ett exempel på en av dessa mediciner och är idag den medicin man väljer att behandla diabetespatienter med i första hand.

En annan typ av tabletter som har samma effekt kallas för Glitazoner eller PPR-preparat, men dessa tabletter kräver oftast komplettering av andra mediciner som exempelvis Metformin.

Tabletter som ökar insulinproduktionen

Om man lider av diabetes typ 2 utan att vara överviktig är problemet ofta att kroppen producerar för lite insulin. Behandlingen går då ut på att ta tabletter som ökar produktionen av insulin. Exempel på dessa mediciner är Glibenklamid och Daonil och dessa mediciner tillhör preparaten som kallas för Sulfonureider.

Det är också möjligt att kombinera behandlingen med Metformin för att få en optimal blodsockernivå.

Akarbos gör sockerupptaget långsammare

Sockret i blodet kommer från den mat vi äter, kolhydrater bryts ner i tarmen till glukos som sen skickas ut i blodet för vidare transport till muskler och organ. Glucobay som innehåller ämnet Akarbos används för att fördröja den här processen. På så sätt skickas inte stora mängder glukos ut från tarmen till blodet, utan i långsammare takt så att kroppen bättre hinner med att tillvarata glukosen.

DPP-4 hämmare

Med hjälp av DPP-4 hämmare manipulerar man med kroppens eget informationssystem mellan bukspottkörteln och tarmen. I tarmen avges hormoner när man ätit som talar om att det nu kommit in kolhydrater och att mer insulin kommer att behövas. Dessa hormoner försvinner sedan och insulinutsöndringen återgår till sin normala nivå. Med hjälp av DPP4-hämmare låter man kroppen tro att tarmen signalerar efter mer insulin, och på så sätt ser man till att kroppen utsöndrar insulin längre än annars.

Forxiga ökar utsöndringen av socker i urinen

Medicinen Forxiga hjälper kroppen att göra sig av med glukos genom urinen. Tabletten ser till att en stor del av den glukos som kommer in i njurarna inte släpps tillbaka till blodet utan följer med urinen ut.

Dessa tabletter är nya på marknaden och hur de påverkar kroppen på lång sikt är ännu oklart. Dessutom behövs mer underlag för att man ska kunna säga något om biverkningar.