Diabetes typ 2

Information om diabetes typ 2Att ha diabetes typ 2 innebär att man inte kan tillgodogöra sig det insulin kroppen producerar, cellerna har helt enkelt blivit mindre känsliga för insulin och kräver högre doser. När vi inte får tillräckligt med insulin kan inte kroppen ta emot sockret från maten som därmed stannar kvar i blodet.

Fakta och symptom

När sockret blir kvar i blodet stiger blodsockret och kroppen får brist på energi vilket är skadligt. Den höga sockerhalten i blodet är också skadligt för organ och blodådror vilket på sikt leder till följdsjukdomar. Därför är det viktigt att hela tiden också följa upp hur kroppen mår genom rutinkontroller om man lider av diabetes. Då kontrolleras de organ som man vet brukar påverkas negativt av sjukdomen så att man kan förhindra eller bromsa upp eventuella följdsjukdomar.

Symptom på att man har för högt blodsocker är bland annat ökad törst, täta toalettbesök eftersom man behöver kissa mer än normalt och trötthet.

Orsaker till diabetes typ 2

Det finns flera anledningar till varför vi kan få problem att tillgodogöra oss insulin, och några av dessa är arv, ökad livslängd, övervikt och ohälsosam livsstil. Därmed kan man till skillnad från diabetes typ 1 till viss del förebygga diabetes typ 2 genom att vara snäll mot sig själv och kroppen genom att äta mer hälsosamt och motionera. Alkohol och rökning är också två riskfaktorer. En graviditet är också något som kan trigga igång diabetes, liksom bukspottkörtelinflammationer.

Sjukdomen typ 2 är inget man får över en natt, utan den utvecklas gradvis över flera år. Tack vare detta har man också chans att stoppa upp sjukdomsförloppet och behandla sjukdomen i ett tidigt stadium, kanske till och med redan innan man hunnit utveckla diabetes.

Diagnos och behandling

Diagnosen ställs genom ett blodprov där man tittar efter hur mycket socker som finns i blodet. Det finns tre olika slags blodprover man kan ta för att kontrollera blodsockret och fastställa en diagnos.

Idag är typ 2 den absolut vanligaste formen av diabetes, både i Sverige och resten av världen. Dessutom drabbas hela tiden allt fler. Det är också vanligt att personer med typ 2 även lider av högt blodtryck, vilket blir ytterligare en belastning för kroppen, och något som måste åtgärdas.

Eftersom kroppen faktiskt tillverkar insulin finns det en hel del behandlingsmetoder att välja mellan för de som lider av typ 2 diabetes. Vilken behandling som blir aktuell beror på vad man har för problem och hur allvarliga de är. De som endast har en lindrig form av typ 2 kan bli hjälpta av motion och kost, medan andra behöver hjälp med tabletter och i allvarliga fall till och med tillskott av insulin precis som de som lider av typ 1.