Kost och motion – en del av behandlingen

Bra kost och motion viktigt i diabetesbehandlingen

Kosten är en viktig del i behandlingen av diabetes och forskning visar att det finns en del dieter och livsmedel som är att föredra framför andra om man lider av sjukdomen. Dessa har lyfts fram och sammanställts av Socialstyrelsen som givit ut broschyren ”Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården.”

Den som lider av typ 2 har dessutom ofta problem med andra sjukdomar där bra kost och motion kan förbättra sjukdomstillståndet, ex högt blodtryck och skadliga blodfetter. Motion har också en bra effekt på blodsockret eftersom kroppen då blir mer mottaglig för insulinet och därmed blir det lättare för cellerna att ta upp sockret från blodet.

För en del som inte har så långt gången diabetes typ 2 kan det därför räcka med att lägga om kost och motion för att hålla blodsockret i balans. Andra kan behöva hjälp med tabletter, men kost och motion är fortfarande en viktig nyckel till en framgångsrik behandling av sjukdomen.

Vikt och motion

Övervikt är negativt för personer med diabetes eftersom cellerna blir mindre känsliga för insulin. Därför är viktnedgång bra för personer med typ 2. Dessutom har forskning visat att övervikt ofta är en av de bidragande orsakerna till att man utvecklar diabetes typ 2.

Som vi tidigare varit inne på är motion ett bra sätt att öka insulinkänsligheten i musklerna på naturlig väg. Därför kan personer med diabetes typ 1 behöva justera sin insulindos när de ska motionera så att inte blodsockret sjunker för lågt.

Kosten

I socialstyrelsens kostråd för diabetespatienter kan man läsa att det finns fyra olika typer av dieter som är att föredra. Dessa gäller framför allt för de som lider av typ 2-varianten, men man har också kommit fram till att de som har typ 1 kan bli hjälpta av kostråden.

Dieterna som Socialstyrelsen lyfter fram som framgångsrika är:

Traditionell diabeteskost: Som bygger på svenska näringsrekommendationer
Måttlig lågkolhydratkost: Att man drar ner på sitt intag av kolhydrater och försöker se till att det fett man äter är omättat.
Medelhavskost: ex fisk, kyckling, grönsaker och olivolja. 
Traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt index (GI)

I kostråden står också att vissa livsmedel är nyttiga för diabetiker. Att frukt, grönsaker, fisk, fullkorn, jordnötter, nötter och baljväxter hamnat på den listan är kanske inte så förvånande. Men även kaffe och alkohol i måttliga mängder finns listade på den nyttiga listan, vilket kanske är mer överraskande.

Rökning

Precis som för alla människor är rökning även skadligt för diabetiker och att sluta röka är en viktig del när det gäller att öka hälsan och förhindra följdsjukdomar. En diabetiker som röker har nämligen en extra ökad chans att utveckla sjukdomar kopplade till hjärta och kärl.