Orsaker och riskfaktorer

Orsaker till diabetes

Vad som orsakar diabetes är än idag en av de stora gåtorna som forskarna funderar över. Dessutom finns det ju flera varianter av diabetes där orsakerna till att sjukdomen uppstår ser olika ut. Man tror sig veta mer om vad som orsakar diabetes typ 2 än diabetes typ 1. Där kan man se en tydligare koppling mellan arv och miljö än för typ 1 patienter. Det finns också något som kallas för graviditetsdiabetes, en variant av sjukdomen som uppstår hos gravida men som går över efter förlossningen. Här är sambandet mellan graviditeten och diabetes uppenbar.

Anledning till att man får diabetes typ 1

Den som drabbats av diabetes typ 1 har förlorat förmågan att producera eget insulin. Anledningen är att kroppens eget immunförsvar attackerat de insulinproducerande cellerna och skadat dem så att de inte längre kan producera insulin. Man vet inte riktigt varför detta händer. Ärftlighet kan förklara en del fall, men långt ifrån alla. Framförallt vet man fortfarande inte vad som triggar igång immunförsvaret att attackera cellerna. Teorin är att det finns något i miljön som sätter igång processen, kanske är det en vanlig sjukdom som utgör startskottet. Det är i varje fall en av huvudteorierna i gåtan om vad som orsaker typ 1.

När det kommer till ärftlighet har forskare kunnat se att risken att få diabetes är högre om pappan har sjukdomen.

I nuläget har forskningen inte kunnat visa att det finns någonting vi kan göra för att undvika att drabbas av sjukdomen.

Varför man får diabetes typ 2

Forskarna har som sagt hittat fler förklaringar till att en person utvecklar diabetes typ 2. Det handlar om både genetiska anlag och att en viss livsstil ökar risken att utveckla sjukdomen. Arvsanlag har i varje fall visat sig ha mycket större betydelse för att utveckla typ 2 varianten än typ 1.

De faktorer i livsstilen som kan orsaka diabetes är övervikt, rökning, för lite motion, stresshormonet kortisol och onyttig mat.

En riktigt stor fara är alltså övervikt. Anledningen är att kroppen då blir mindre känslig för insulin. Övervikt kan ju bero på flera orsaker, samtliga listade ovan, men att stresshormonet kortisol kan skapa övervikt är kanske mindre allmänt känt.

Graviditetsdiabetes kan också vara en av orsakerna till att man senare utvecklar diabetes typ 2.

Graviditesdiabetes

Mycket händer i kroppen när man är gravid och det är inte alltid kroppen svarar på allting som den ska. Exempelvis behöver den producera mer insulin vid graviditet, och gör den inte det kan diabetes uppstå.

Övervikt och ärftlighet är två av de riskfaktorer man upptäckt. En annan riskfaktor är om kvinnan innan har fött barn som vägt mer än 4,5 kg.